wanmae

โรงเรียนวัดนาบุญ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 นำโดยผอ.ประดิษฐ์  ปาเลย์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

นอกจากน้ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  การแข่งขันกิจกรรมวิชาการ "พระคุณแม่" เช่น การเขียนเรียงความ  การเขียนคำคล้องจอง  การวาดภาพระบายสี  การประกวดร้องเพลงวันแม่ การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันต่าง ๆ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  และที่สำคัญมีการแสดงออกถึงสายใยรักระหว่างลูกกับแม่  บรรยากาศในงานมีแต่ความรัก ความอบอุ่น สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ