topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

เจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มาเป็นวิทยาการให้ความรู้แก่นักเรียนยุวเกษตร เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอกอินทรีย์ ในวัสดุเหลือใช้ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2559

anigif ถวงอก