topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

เจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี มาให้ความรู้แก่นักเรียนยุวเกษตรในการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น เกี่ยวกับการเพาะเห็ดในตะกร้าและการปลูกฝักไฮโดรโปนิกส์ ในระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

anigif อาชพระยะสน