topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

anigif scout

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดให้ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี ร่วมเดินสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง  

 

s01   s002
 s003  s0004
 s001  s0005
 s0006  s0007
s0008  s0009 
 s010  s011
 s012  s013